Logga in

Om Agera tillsammans

Agera tillsammans är ett utbildningsmaterial för elever i mellanstadiet och en konkretisering av skolans systematiska arbete för att förebygga kränkande behandling och trakasserier.

Under lektionsserien får elever och pedagoger bredda sin syn på vad våld kan vara och hur en kan ingripa på ett tryggt och säkert sätt före, under och efter en händelse.

Vad är Agera tillsammans?

Målet med Agera tillsammans är att förebygga våld redan i ett tidigt skede. Med hjälp av metodmaterialet uppmuntras eleverna att reflektera kring och utmana stereotypa idéer om genusnormer, särskilt de normer som har en tydlig koppling till våld. Agera tillsammans är en åldersanpassning av det våldsförebyggande programmet MVP.

Agera tillsammans består av 17 lektioner på 45 minuter. Den första halvan av lektionsserien fokuserar på hur våld kan se ut, varför våld används och hur vi kan skapa förändring. Under den andra halvan får eleverna följa Alexander, Leila och Nor, som drabbas av kränkningar i skolan. Genom scenarioövningar får eleverna reflektera över hur de kan hjälpa dessa utsatta elever, och under rollspelsövningar får de sedan öva på dessa ingripanden och prova på hur det kan kännas att ingripa.

Efter att ni är färdiga med Agera tillsammans ska alla deltagare veta att inget ingripande är för litet – vi kan alla kan göra något före, under och efter en situation där våld förekommer. Genom att våga agera tillsammans kan vi skapa förändring.

I materialet ingår även förslag på hur ni kan hålla arbetet levande efter lektionsserien genom till exempel trygghetsundersökningar, trygghetsvandringar och elevsamtal där ni kan fånga upp eventuella funderingar hos eleverna. Vi ger även förslag på hur ni kan integrera arbetet i den ordinarie undervisningen.

Vi stöttar er hela vägen

Vi på MÄN erbjuder ett paket som riktar sig till all personal, skolledning och genomförare, så att ni får bästa möjliga förutsättningar för att skapa ett långsiktigt och hållbart förändringsarbete med hjälp av Agera tillsammans. Genom fördjupade utbildningar och handledning säkerställs även kvalitén i lektionsserien – allt för en lyckad implementering av arbetssättet.

Börja arbeta med Agera tillsammans

 

I vår rapport Att arbeta våldsförebyggande med skolan som nav, kan du läsa mer om MÄNs erfarenheter och kunskaper om att arbeta med skolan som nav i det våldsförebyggande arbetet. Ta del av rapporten svenska här. Rapporten finns även översatt till engelska här.

Mellan augusti 2018 och januari 2021 finansierades MÄNs arbete med våldsprevention för unga (inklusive metoderna MVP och Agera tillsammans) av stöd från Europeiska Unionens ”Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)” genom projektet Livscykeln. Digitaliseringen av metodmaterialet som ni ser framför er möjliggjordes genom denna finansiering. Läs mer om projektet i rapporten Att driva ett våldsförebyggande förändringsarbete för hela livet. Rapporten finns även översatt till engelska här.

 

 


Ageratillsammans.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.