Logga in

Allmänt

Nytt projekt ska använda datorspel och MVP:s förändringsstrategier för att förebygga våld

Det nystartade projektet Samspel ska använda datorspel som ett verktyg för att förebygga våld i barns vardag genom att förändra normer och beteenden. Projektet, som är ett samarbete mellan organisationerna Sverok och MÄN vänder sig till barn och vuxna i skolor, fritidshem och ideella föreningar.

– Våld är ett samhällsproblem som vi vet går att förebygga, och våldsförebyggande arbete är något som vi på organisationen MÄN arbetat med under många år. Nu vill vi tillsammans med Sverok ta ett nytt grepp om det förebyggande arbetet och möta barnen på deras egen arena. Idag utspelar sig barns vardag lika mycket i spelvärlden på nätet som i skolan och hemmet, säger Adam Wassrin, metodutvecklare från MÄN.

40% föräldrar uppger att de vet lite eller för lite om sina barns liv på internet, och endast 8% uppger att de är till stor del delaktiga i det. (Barn och Unga på nätet 2020) Studier visar även att vuxna ofta väljer att fokusera på att skydda sina barn från risker på internet, trots att andelen barn som anger att de har negativa upplevelser på internet är relativt liten. Många barn uppger också att de har större möjlighet att vara sig själva online. (EU Kids Online 2020)

– Många missar att de digitala miljöerna kan vara en stor möjlighet för att skapa positiva beteende- och attitydförändringar. Med metoderna vi tar fram ska det vara enkelt för alla att sätta sig in i den här världen och stötta barnen. Vi tror på att använda barnens egna intressen och upplevelser för att tillsammans kunna bidra till en bättre vardag för alla, säger Sam Bäfvenberg, projektledare från Sverok.

Samspels-projektet kommer under tre års tid utveckla metoder för våldsförebyggande arbete genom datorspel, rollspel och andra kreativa verktyg. Utöver det kommer projektet även att skapa nätverk för personer som arbetar professionellt eller ideellt i barns närhet, samt ta fram en trygg onlineplattform för spel riktad till barn under 15 år. Projektet drivs med stöd från Allmänna arvsfonden.

Publicerat 18 mars, 2021

Ageratillsammans.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.