Logga in

Allmänt

Revideringscykel för Agera tillsammans

Då materialet från och med 2021 endast kommer att erbjudas digitalt via denna hemsida, så kommer det vara möjligt att revidera materialet oftare än tidigare. Dessa revideringar kommer att ske vid två tillfällen varje år – juni respektive december, detta för att inga ändringar ska ske mitt under en termin.

Under december kommer fokus främst ligga på mindre ändringar så som upptäckta stavfel, otydlighet i formuleringar, ändringar i tidsuppskattning etc.

Under juni är tanken att eventuella större ändringar görs vilket t ex. skulle kunna vara förändringar i övningar, nya övningar, filmer etc.

Publicerat 29 september, 2020

Ageratillsammans.se använder sig av cookies. Läs mer i vår integritetspolicy.