Börja arbeta med Agera tillsammans

Här hittar du praktisk information om vårt baspaket för implementering av Agera tillsammans på en skola.

Agera tillsammans

Under vårt arbete med att utveckla och anpassa det våldsförebyggande programmet MVP till en svensk kontext identifierade vi ett behov av att påbörja samma arbete redan i lägre åldrar. Även skolor vi arbetade med var intresserade av ett program riktat till mellanstadiet. Därför har vi utvecklat metoden Agera Tillsammans (AT), som bygger på samma förändringsidéer som MVP, men anpassat till lägre åldrar.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

Agera tillsammans är ett program för så kallad universell primärprevention. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Att arbeta med AT är ett långsiktigt förebyggande arbete. För en lyckad implementering krävs att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete.

Från det att ni påbörjar arbetet med Agera tillsammans till dess att ni genomfört den första lektionsserien brukar det ta 1–1,5 år. Räkna med att det kommer att ta ungefär så lång tid att implementera baspaketet.

Baspaket för implementering av AT på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i första årskullen. I baspaketet ingår följande resurser och utbildningsinsatser:

  • Förankringssamtal för skolledning (1 h).
  • Kunskapsföreläsning om ATs grunder för all personal på skolan (3 h).
  • Grundutbildning i Agera tillsammans för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers (3 dagar).
  • Handledning i AT-metoden under genomförandet av första lektionsserien (2 h x 3 tillfällen).
  • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen (vid behov).
  • Tillträde till ett nationellt AT-nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte och fortbildning (ev. resor för deltagande omfattas ej)
  • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar, brukarutvärderingar etc.)
  • Tillgång till ATs digitala lär-plattform där metodmaterialet ligger och AT-nätverket har sin utgångspunkt. Fri tillgång under avtalstiden baspaketet avser.

Är du intresserad av att påbörja ett AT-arbete på din skola?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er.
Sedan den 25 maj 2018 började den nya dataskyddslagen General Data Protection Regulation (GDPR) att gälla. GDPR är en ny dataskyddslag inom EU som ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). Med anledning av detta så vill vi klargöra hur vi på MÄN för jämställdhet registrerar dina personuppgifter.Då vi gärna vill göra utskick till dig gällande Agera tillsammans samt kunna komma i kontakt med dig via mejl så sparar vi dina kontaktuppgifter (namn, mailadress och postort).

Om du inte samtycker till dessa villkor eller om du vill få dina kontaktuppgifter ändrade eller raderade, så är du alltid välkommen att kontakta oss på info@mfj.se.Vi ger inte bort och säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål. Här kan du läsa vår fullständiga integritetspolicy.

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: