Börja arbeta med Agera tillsammans

Här hittar du praktisk information om vårt baspaket för implementering av Agera tillsammans på en skola.

Agera tillsammans

Under vårt arbete med att utveckla och anpassa det våldsförebyggande programmet MVP till en svensk kontext identifierade vi ett behov av att påbörja samma arbete redan i lägre åldrar. Även skolor vi arbetade med var intresserade av ett program riktat till mellanstadiet. Därför har vi utvecklat metoden Agera Tillsammans, som bygger på samma förändringsidéer som MVP, men anpassat till lägre åldrar.

Ett långsiktigt arbete för hållbara resultat

Agera tillsammans är ett program för så kallad universell primärprevention. Det är inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att göra breda och tidiga insatser för att förebygga våld och kränkningar. Att arbeta med Agera tillsammans är ett långsiktigt förebyggande arbete. För en lyckad implementering krävs att stor vikt och resurser läggs på förankring och förarbete.

Från det att ni påbörjar arbetet med Agera tillsammans till dess att ni genomfört den första lektionsserien brukar det ta 1–1,5 år. Räkna med att det kommer att ta ungefär så lång tid att implementera baspaketet.

Baspaket för implementering av Agera tillsammans på en skola

Baspaketet avser perioden från förankring till genomförande av lektionsserien i första årskullen. I baspaketet ingår följande resurser och utbildningsinsatser:

  • Förankringssamtal för skolledning (1 h).
  • Kunskapsföreläsning om Agera tillsammans grunder för all personal på skolan (3 h).
  • Grundutbildning i Agera tillsammans för de som ska hålla i lektionsserien, max 24 pers (3 dagar).
  • Handledning i Agera tillsammans-metoden under genomförandet av första lektionsserien (2 h x 3 tillfällen).
  • Löpande stöd till skolledning/förvaltning under implementeringen (vid behov).
  • Tillträde till ett nationellt Agera tillsammans-nätverk med möjligheter till erfarenhetsutbyte och fortbildning (ev. resor för deltagande omfattas ej)
  • Tillgång till utvärderingsverktyg (effektmätningar, brukarutvärderingar etc.)
  • Tillgång till Agera tillsammans digitala lär-plattform där metodmaterialet ligger och Agera tillsammans-nätverket har sin utgångspunkt. Fri tillgång under avtalstiden baspaketet avser.

Varför ska du arbeta med MVP och Agera tillsammans

Innan du sätter igång

Det här ingår i baspaketet

Implementeringsguide för MVP och Agera tillsammans

Är du intresserad av att påbörja ett AT-arbete på din skola?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi er.
Jag samtycker till att MÄN (organisationsnummer 802407-2160) och MÄN:s personuppgiftsbiträden lagrar och hanterar mina personuppgifter (de som anges ovan) för att de ska kunna svara på min intresseanmälan. Jag kan när som helst ta tillbaka mitt samtycke genom att informera MÄN (info@mfj.se) om detta. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter här.

Leave this empty/Fyll inte i detta fält: