Förebygg våld tillsammans med barn och unga!

Målet med metodmaterialet Agera tillsammans är att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Både elever och lärare får lära sig att ta ansvar för varandra och ingripa mot kränkningar.

Kärnan i Agera tillsammans är scenarioövningar och rollspel. Under scenarioövningarna får eleverna reflektera över hur de skulle kunna hjälpa till i en kränkande situation. Under rollspelen får de sedan öva på att faktiskt göra ett ingripande. Inget ingripande är för litet – vi kan alla göra något före, under och efter en situation där våld förekommer.

Agera tillsammans ägs av organisationen MÄN.